Publikacje książkowe Profesora Lucjana Turosa:

miejsce i rok wydania tytuł wydanie ilość stron
01. Warszawa 1970 Uniwersytet Ludowy Ignacego Solarza i jego wychowankowie pierwsze 277
02. Wrocław 1974 Oświata dorosłych w krajach skandynawskich pierwsze 236
03. Warszawa 1983 Społeczno-wychowawcze funkcje duńskich uniwersytetów ludowych pierwsze 291
04. Warszawa 1983 Patrzeć szeroko i daleko dziedzictwo pedagogiczne Ignacego Solarza pierwsze 158
05. Siedlce 1984 Turystyka a samokształcenie pierwsze 183
06. Siedlce 1987 Wychowawcze wartości kultury chłopskiej w ujęciu Ignacego Solarza i jego wychowanków pierwsze 177
07. Siedlce 1988 Społeczno-moralne wychowanie młodzieży wiejskiej pierwsze 208
08. Siedlce 1990 Turystyka edukacyjna pierwsze 205
09. Siedlce 1993L. Turos (red.) Humanistyczne i wychowawcze wartości kultury chłopskiej pierwsze 167
10. Warszawa Mieczysław Orłowicz nauczyciel turystyki i krajoznawstwa pierwsze 191
11. Warszawa 1996 Turystyka i edukacja pierwsze 228
12. Warszawa 1997 Kształtowanie indywidualności kluczowy paradygmat edukacji Przedmowa prof. Jana Szczepańskiego pierwsze 207
13. Warszawa 1999 Muzeum - swoista instytucja edukacyjna pierwsze 216
14. Warszawa 1999 Sztuka i wychowanie dorosłych pierwsze 224
15. Warszawa 1999L. Turos (red.) Pedagogika ogólna i subdyscypliny pierwsze 601
16. Warszawa 2003 Stanisław Dobrowolski, poglądy pedagogiczne i pedeutologiczne drugie, rozszerzone 353
17. Warszawa 2001 Wprowadzenie do wiedzy o turystyce edukacyjnej drugie, rozszerzone 275
18. Warszawa 2002 Turystyka i inteligencja emocjonalna pierwsze 346
19. Warszawa 2003 Pedagogika ogólna, subdyscypliny i nauki pomocnicze pierwsze 323
20. Warszawa 2003 Antropologia turystyki pierwsze 387
21. Warszawa 2003 Turystyka i odkrywanie moralnego piękna tolerancji pierwsze 273
22. Warszawa 2003 Platon o człowieku, kulturze i wychowaniu.Pedagogiczne i andragogiczne aspekty platońskiego dziedzictwa myślowego drugie,rozszerzone 539
23. Warszawa 2003 Turystyka edukacyjna i transgresja pierwsze 387
24. Warszawa 2004 Turystyka i odkrywanie wartości "Małej Ojczyzny" pierwsze 252
25. Warszawa 2004 Andragogika ogólna trzecie, rozszerzone 544
26. Warszawa 2004 Wychowawcze i kulturotwórcze funkcje rodziny pierwsze 230
27. Warszawa 2006 Andragogika pracy pierwsze 446
28. Warszawa 2007 Andragogika autokreacji pierwsze 486
29. Warszawa 2008 Andragogika reedukacji pierwsze 400
30. Warszawa 2012 Kwestionariusz Ankiety pierwsze 272
31. Warszawa 2012 Andragogika Autoreedukacji pierwsze 485
32. Warszawa 2013 Andragogika Kultury Miłości pierwsze 270
33. Warszawa 2016 Andragogika Turystyki pierwsze 392
książki można zamawiać telefonicznie: 605 153 034 lub 605 046 066